Fredrikstads historiske solside

FMV Vest – 
Fredrikstads historiske solside

Det historiske Fredrikstad Mekaniske Verksted-området, med Dokka, Beddingen og verkstedhallene, skal utvikles til en levende del av Fredrikstad sentrum. Her kommer et mangfold av tilbud knyttet til bolig, næringsvirksomhet, opplevelse og fritid. Slik vil FMV Vest ivareta den gode historien og skape viktige arbeidsplasser for Fredrikstads befolkning.

Ønsker du å vite mer om bolig eller næring i FMV Vest?

Bolig
     Næring

En viktig del av Fredrikstad sentrum
Med byggingen av FMV Vest får Fredrikstad sentrum en helt ny og attraktiv møteplass. På mange måter kan du sammenlikne FMV Vest med Aker Brygge, som også har gått fra å være skipsverft og viktig del av byens næring til å få en ny rolle som en stedegen integrert del av sentrum.

FMV Vests solrike, store område gir alle en naturlig nærhet til sjøen med lang bryggepromenade, flotte grøntområder, lekeplasser, hotell, kontorer, kulturtilbud, serveringssteder, butikker, sjøbasseng, sjøbadstu med mer. Det er her du får solnedgangen til langt på kveld. Det er her du kommer for å få nye inntrykk og opplevelser. Det er her du vil møte vennene dine. Det er her du vil jobbe. Det er her du vil bo.

Bilde: Fredrikstad Mekaniske Verksted ble etablert i 1870 på nordvestsiden av Kråkerøy. Motiv: Gresvik-ferja, som gikk mellom Fredrikstad sentrum og Glombo på Kråkerøy og Gressvik på Onsøysida. I bakgrunnen sees utrustningskrana til FMV, Fredrikstad mekaniske Verksted. Fotograf ukjent/ Østfold fylkes billedarkiv.

Tidslinje historie

- 1870: Fredrikstad Mek. Verksted etableres
- 1873: Første båt ferdigbygget
- 1961: Den store tørrdokken ferdig
- 1970-tallet: FMV på sitt største med 2.500 ansatte
- 1981: Kværner kjøper FMV, satser mer på offshoreindustrien
- 1987: Siste båt leveres fra FMV – totalt 443 båter bygget
- 1988: Markedet dødt, Kværner legger ned FMV etter 118 års drift
- 1998: Den 400 mål store tomten selges til Jotne Eiendom og Værste
- 2025: Salgsstart FMV Vest fase 1; leiligheter, næringsbygg, hotell  
- 2026: Planlagt byggestart i tredje kvartal av første fase på FMV Vest
- 2027: Vi ønsker de første boligeierne hjem til FMV Vest i starten av 2025


Historien

Fredrikstad Mek. Verksted ble etablert i 1870 på nordvestsiden av Kråkerøy, inntil Glommas utløp. Verkstedet og skipsverftet har en spennende og viktig historie, både for Fredrikstads befolkning og for utviklingen av norsk skipsfart. FMV ble etablert av brødrene Jens Jacob og Andreas Jensen og svogeren Knud Dahl, som eide Myrens verksted ved Akerselva. De startet opp med produksjon av maskiner til trelastindustrien – perfekt plassert i forhold til leveranser til alle sagbrukene i Plankebyen. 

FMVs første båt sto ferdig i 1873, og frem til 1987 ble det bygget og levert hele 443 fartøy – det største på 132.250 tonn. Men FMV bygget ikke bare båtene, de bygget også dampmaskiner, hovedmotorer og hjelpemotorer. I 1961 sto den enorme tørrdokka ferdig og målte 250 x 40 meter, og noen år senere ble den forlenget til 290 meter.

På 1970-tallet fikk mange norske rederier båter levert fra FMV, og på det meste var arbeidsstokken på 2.500 mann – Fredrikstads desidert største og viktigste arbeidsplass. På den tiden hadde folk flest i Fredrikstad noen i familien som jobbet på verftet eller kjente noen som jobbet der – ja, FMV var utrolig viktig for befolkningen.

På 1970-tallet begynte Øst-Asia å ta over mye av skipsbyggingen fra Europa. De hadde lavere lønninger og utkonkurrerte FMV og andre norske skipsverft. Samtidig økte aktiviteten på norsk sokkel, og med Kværner som ny eier av FMV fra 1981, omstilte verftet seg til leveranser innen offshoreindustrien. I 1988 valgte Kværner å legge ned FMV, og en viktig æra i byens historie var over. Men ikke bare det – plutselig var byens største hjørnestensbedrift borte, og mange hundre familier sto plutselig på bar bakke.

På slutten av 1990-tallet ble imidlertid den 400 mål store tomten, med nesten 2 km strandlinje, delt i to og solgt til de to eiendomsaktørene Jotne Eiendom AS og Værste AS.

Illustrasjon: FMVs første båt sto ferdig i 1873, og frem til 1987 ble det bygget og levert hele 443 fartøy – det største på 132.250 tonn. Motiv: Dampbåten Onsø ved kai i Fredrikstad. Det vi ser i bakgrunnen til venstre er beddingen ved Fredrikstad mekaniske verksted (FMV) med et rammeverk som ble benyttet ved bygging av skip. Et rammeverk rundt hvor stillaser kunne bli festet til.

En ny æra for Fredrikstad

Jotne Eiendom, har siden overtagelsen av tomten med de store kranene, Dokka og Beddingen, skapt sin spenstige visjon for hva den tradisjonsrike eiendommen kan bli for Fredrikstads befolkning og andre som kan ønske å flytte dit. Fredrikstad kommune har uttalt at FMV Vest er kanskje byens viktigste utviklingsområde, og behandler planforslag og regulering i 2021.

I planene ligger det til grunn at den solrike og åpne tomten, med en stor skjermet havn, skal transformeres til en flunkende ny del av Fredrikstad sentrum. Her kommer det 2.300 boliger med underjordisk parkering, parker og grønne lunger, flere næringsbygg, kinoanlegg, hotell, restauranter, butikker, bryggepromenade og båtplasser.

Boligene skal bygges og selges av Jotne Eiendom sammen med Selvaag Bolig, som hver eier 50% av boligutbyggingen. Salgsstart er planlagt i andre kvartal 2023, med påfølgende byggestart i tredje kvartal samme år. 

Nye arbeidsplasser for Fredrikstad

FMV har historisk vært den viktigste arbeidsplassen for byen, og med den planlagte utbyggingen er det et klart mål at det her skal etableres mange nye og viktige arbeidsplasser. Arbeidsplassene skal komme gjennom start-up virksomheter, servering, kreative næringer, håndverksbedrifter, hotell og servicefunksjoner innen næring og bolig med mer.

BIlde: Arbeidsplassene skal komme gjennom start-up virksomheter, servering, kreative næringer, håndverksbedrifter, servicefunksjoner innen næring og bolig med mer.

For Fredrikstad                                 Miljøbevisst                                   Verdiskapende

For Fredrikstad

Hele FMV-utbyggingen skal komme Fredrikstads befolkning til gode; en ny bydel, nye boliger, friarealer, serveringssteder, nytt fergestopp, kino, arbeidsplasser, kulturarrangementer m.m. I tillegg skal befolkningen oppleve at det historiske
blir ivaretatt.

 

Miljøbevisst

Bærekraftig opprensing av området, bærekraftig utbygging, lavenergidrift av byggene, bilfri bydel, grønne lunger, mobilitetsløsninger, miljøvennlig gjenvinning, tilrettelagt for gående og syklister.

 

Verdiskapende

FMV skal være verdiskapende for stedets boligkjøpere, næringsdrivende, besøkende, samarbeidspartnere, eiere og Fredrikstads befolkning generelt.

Vil du holdes oppdatert om utviklingen?

Registrer deg for å abonnere på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere din e-post vil du få informasjon fra oss når vi har noe nytt å fortelle. Du kan når som helst avregistrere deg uten grunn. For mer informasjon se vår personvernerklæring.