Fredrikstads historiske solside

Faser

Utviklingen av hele den store FMV Vest-tomten deles inn i fire faser.

Fredrikstad Mekaniske Verksted

Fase 1: 2023 – 2026

Salgsstart på de første boligene første halvår 2025, med påfølgende byggestart årsskiftet 2025/2026.

Bygging av boligbygg rundt Sveiseplassen med utadrettet virksomhet på gateplan. Rehabilitering av Sveisehall 1 til nytt formål. Ferdigstillelse av Modellageret som kulturell hub. Opparbeiding av den grønne lungen i FMV Vest sentrum, Solparken, i tillegg til gangveier, sykkelstier, plasser og parkeringsplasser. Opparbeidelse av kai- og bryggepromenade rundt Dokka. Vi vil kunne ønske de første boligeierne hjem til FMV Vest sommeren 2027.

01

Fase 1 - Fredrikstad Mekaniske Verksted

Fase 2: 2026 – 2028

Videreutvikling av fase 1. Nye bolig- og næringsbygg med utadrettet virksomhet. Videreutvikling av parker, grøntområder, gangveier, sykkelstier og næringsbygg .

Ferdigstillelse av det urbane boligområdet med bevertning og aktivitet i 1. etasje ut mot Dokka. Opparbeiding av nye sykkelstier, gangveier og plasser. Næringsbygg. Områder for uteservering. Ferdigstillelse av kvartalene rundt Solparken og Solplassen som utgjør hjertet av FMV Vest.

02

Fase 2 - Fredrikstad Mekaniske Verksted

Fase 3: 2028 – 2032

Bygging av gangbro over Dokka og bryggepromenade på hele langsiden. Næringsbygg. Områder for uteservering.

Bygging av tre nye boligbygg mot sjøen ved Modulplanet og Beddingen, med grøntområder som strekker seg helt ned til vannkanten. Nye grøntområder, sykkelstier, gangveier, plasser. Næringsbygg. Områder for uteservering.  Ferdigstillelse av Dokka sør med tre nye boligbygg på Vesthellinga.

03

Fase 3 - Fredrikstad Mekaniske Verksted

Fase 4: 2032 +

Ferdigsstillelse av hele FMV Vest med enda flere boliger i de grønne og sjønære områdene lengst vest. Ferdiggjøring av hele det sentrale området på FMV Vest med beplantning, stier, veier, plasser, gangveier og sykkelstier og flere båtplasser. Områder for uteservering. Området i nord mot Parkgata og boligene på Odden bygges ut. 

 

 

04

Vil du holdes oppdatert om utviklingen?

Registrer deg for å abonnere på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere din e-post vil du få informasjon fra oss når vi har noe nytt å fortelle. Du kan når som helst avregistrere deg uten grunn. For mer informasjon se vår personvernerklæring.